Allmänna villkor

hivtesthemma.se, agerar på uppdrag från Oneself B.V. och upprätthåller denna internetsida som ska användas för information om HIV-medvetenhet, och för distribuering av den första screenande HIV-testprodukten, den är inte en ersättning för råd som ges till dig av din egen läkare eller vårdpersonal. Använd inte informationen som finns här för att diagnostisera eller behandla ett hälsoproblem eller sjukdom, eller för att skriva ut läkemedel.

Informationen på denna hemsida är inte menad att ersätta vård eller tjänster som du kan behöva. Vänligen vänd dig till din primärvårdspersonal angående personliga hälsoproblem. Om du har, eller misstänker att du har ett medicinskt problem, kontakta din primärvårdscentral snarast.

All information som du för in på vår hemsida kommer att vara diskret och säker enligt strikta sekretessregler och kommer inte förbli online efter att du har fyllt i ditt formulär, vi har inget kundregister.

Vi hoppas att informationen som tillhandahålls på denna websida är till hjälp för dess läsare. Ingenting på denna sida utgör råd, och att överföra, ladda ned eller sända information skapar inte ett kontraktsmässigt förhållande. Denna information är inte tänkt att ersätta professionella råd.

Alla testprodukter som erbjuds på websidan erbjuds endast i syftet preliminär screening, och tillhandahålls endast för initial screening. Även om vi står bakom våra produkter och strävar efter att erbjuda testprodukter med den högsta pålitligheten, så är testprodukterna och tjänsterna som erbjuds av denna websida inte tänkta ett utgöra lagligt användbara testresultat för rättstvister, skiljedomar eller annat lagligt bindande forum. Websidan stödjer eller rekommenderar inte produkter eller tjänster där du kan få pop-upp-reklam när du besöker vår sida.

När användare väljer en länk till en extern websida så lämnar de vår websida och lyder under den externa sidans ägares/sponsorers sekretesspolicys.

Innehållet (bilder och text) som finns på vår Internetsida är upphovsrättsskyddat. Du får använda eller ladda ned dess innehåll endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Innehåller får i andra fall inte kopieras och får inte modifieras.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI ELLER ANDRA PARTER INVOLVERADE I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER DISTRIBUERA SIDAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDAKTLIGA SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV FÖRTJÄNSTER, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA OGRIPBARA FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND) SOM ORSAKAS AV (i) INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDAN,  (ii) PRODUKTEN VI SÄLJER, (iii) ALLA ANDRA FRÅGOR SOM RELATERAR TILL TJÄNSTEN. DU SAMTYCKER HÄRMED ATT DENNA PARAGRAF SKALL TILLÄMPAS PÅ ALLT INNEHÅLL, ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA GENOM SAJTEN.