Vad gör jag om resultatet är positivt?

Gå till din doktor eller närmaste provtagningslokal för att få bekräftande tester. Kom ihåg att alla hiv-självtester endast är screeningtester och är inte en fastställd diagnos.

Relaterade inlägg