Vad gör jag om resultatet är negativt?

Fortsätt att anstränga dig för att förbli negativ genom att reducera risken att exponeras för hiv, genom att utöva säker sex och andra preventiva metoder.
Om du tror att du har exponerats under de senaste 3 månaderna, upprepa testet efter 3 månader.
Rekommendationen är att testas var 3–12 månader om du har en hög risk att få hiv.

Relaterade inlägg