Hur vet jag om mitt test utfördes korrekt?

INSTI® hiv hemtest har en inbyggd kontrollprick som visar att testet har utförts korrekt och att du har tillfört rätt mängd blod från ditt stick i fingret. Om kontrollpricken inte visar sig så har ditt test inte fungerat. Vänligen släng ditt test och testa om med ett nytt test.
Om endast kontrollpricken syns innebär det att ditt testresultat är negativt, och att du troligen inte har hiv.
Om två prickar syns är ditt test positivt. Det innebär att du har sannolikt hiv. Även om resultaten från IINSTI® hiv hemtest är mycket pålitliga, så MÅSTE du får ett positivt prov som bekräftas av läkare så fort som möjligt så att behandling kan påbörjas omedelbart. Det är livsviktigt för din hälsa och ditt välmående att du söker medicinsk rådgivning om ditt prov är positivt.

Relaterade inlägg