FAQ

Hur vet jag om mitt test utfördes korrekt?

INSTI® hiv hemtest har en inbyggd kontrollprick som visar att testet har utförts korrekt och att du har tillfört rätt mängd blod från ditt stick i fingret. Om kontrollpricken inte visar sig så har ditt test inte fungerat. Vänligen släng ditt test och testa om med ett nytt test. Om endast kontrollpricken syns innebär det att […]

Läs mer

Vad gör jag om resultatet är negativt?

Fortsätt att anstränga dig för att förbli negativ genom att reducera risken att exponeras för hiv, genom att utöva säker sex och andra preventiva metoder. Om du tror att du har exponerats under de senaste 3 månaderna, upprepa testet efter 3 månader. Rekommendationen är att testas var 3–12 månader om du har en hög risk […]

Läs mer

Vad gör jag om resultatet är positivt?

Gå till din doktor eller närmaste provtagningslokal för att få bekräftande tester. Kom ihåg att alla hiv-självtester endast är screeningtester och är inte en fastställd diagnos.

Läs mer

Vad är HIV och AIDS?

HIV (Humant Immunbrist Virus) är ett virus som attackerar immunförsvaret, kroppens försvar mot sjukdom. Om den inte behandlas så kan HIV leda till AIDS (förvärvat immunbrist syndrom). HIV och AIDS kan inte botas, men de mediciner som finns tillgängliga idag hjälper människor att få en normal livslängd.

Läs mer

Hur blir någon infekterad med hiv?

Hiv sprids genom kontakt med blod, sperma, försats, avföring, vaginala sekret eller bröstmjölk från någon som är infekterad. Överföring kan ske genom sex utan skydd. Det kan också orsakas av exponering för blod genom att ha delat sprutor eller nålar. Kvinnor som lever med hiv kan föra viruset visare till sina barn genom graviditet, förlossning […]

Läs mer

Hur fungerar testet?

Testet använder en enkel genomflödesteknik för att upptäcka HIV-1 och HIV-2-antikroppar med hjälp av en droppe mänskligt blod från ett stick i fingret. Testet detekterar inte själva viruset. Testpricken kommer endast att synas om HIV-antikroppar finns. INSTI® hiv hemtest är enkelt att utföra och mycket pålitligt, men kommer endast att fungera korrekt om du noggrant […]

Läs mer

Hur pålitligt är testet?

Omfattande forskningsstudier har visat att detta test är extremt pålitligt när det utförs korrekt. Medicinska testers pålitlighet beskrivs vanligtvis med termerna sensitivitet (alla sant positiva individer testar positivt) och specificitet (alla sant negativa personer testar negativt). INSTI® HIV Self Test har visat sig ha en sensitivitet på 99.8–100% och en specificitet på 99.5–99.8%.

Läs mer

Symptom HIV och AIDS

De första symptomen av en HIV infektion kan variera stort. De flesta människor som infekteras med HIV utvecklar symptom liknande till influensa inom två till fyra veckor. Detta influensa liknande tillstånd kallas akut HIV infektion. En akut HIV infektion är det första steget av infektionen. Detta steg håller tills att kroppen har utvecklat antikroppar mot […]

Läs mer